Visual identity of the 8th "Wawel Royal Castle at Dusk"
music festival in Krakow 2015

It is a large anuual event of classical music taking place at the court of historic Wawel Royal Castle.
Project includes posters, tickets, programme, invitations, leaflets and rollup


- - - 

Identyfikacja wizualna dla ósmego festiwalu muzycznego
,,Wawel o Zmierzchu" w Krakowie

Jest to coroczna seria koncertów muzyki klasycznej odbywająca się na zabytkowym dziedzińcu Zamku Króleskiego.
Projekt obejmuje plakaty, bilety, progam, zaproszenia, ulotki i rollup

You may also like

Back to Top